Θεματικά Πεδία


100. Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία


200: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και οικονομικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο


300: Πρωτογενής τομέας: βελτίωση παραγωγικών μεθόδων και νέες τεχνολογίες


400: Τρόφιμα και Διατροφή


500: Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος