Συγγραφικό Έργο

Στο συγκεκριμένο πεδίο καταχωρούνται ΑΝΑΦΟΡΕΣ του συγγραφικού σας έργου δηλαδή: Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά & σε Συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις.